Stanovanje  

je  

eden  

od  

osnovnih  

pogojev,  

da  

mlad  

par  

ustvari  

družino.  

Že  

desetletja  

opažamo  

beg  

mladih  

v  

tujino.  

Mladi  

se  

spopadajo  

z

visokimi  

cenami  

stanovanj  

in  

najemnin,  

lastniki  

stanovanj  

jim  

postavljajo  

vse  

ostrejše  

pogoje  

za  

najem,  

banke  

pa  

jim  

zelo  

težko  

dodelijo

kredite za nakup nepremičnine. Največja slabost najemnega trga, kot je zdaj »urejen«, pa je, da ne ponuja nobene varnosti in stabilnosti.

Po  

oceni  

stanovanjskih  

skladov  

v  

Sloveniji  

primanjkuje  

10  

tisoč  

stanovanjskih  

enot,  

ta  

primanjkljaj  

pa  

se  

z  

leti  

zgolj  

povečuje.  

Novogradnje,

ki  

se  

pojavljajo  

na  

trgu,  

so  

za  

iskalce  

stanovanj  

predrage  

in  

po  

funkcionalnosti  

ne  

odgovarjajo  

njihovim  

potrebam.  

Predvsem  

mladi  

si  

težko

zagotovijo lastno stanovanje, saj nimajo dostopa do posojil in so zato obsojeni na drag najem ali bivanje pri starših.

Lastništvo  

je  

za  

večino  

postalo  

nedostopno.  

V  

Sloveniji  

so  

se  

leta  

2018  

cene  

nepremičnin  

zvišale  

za  

15,1  

odstotka  

(največ  

v  

EU),  

kar  

je  

v

primerjavi z evropskim povprečjem, ki za isto leto znaša 4,3 odstotka, ogromno.

Obenem  

v  

Sloveniji  

gradimo  

premalo  

stanovanj,  

da  

bi  

lahko  

zadostili  

potrebam  

in  

tako  

znižali  

tudi  

njihovo  

ceno.  

Kar  

je  

v  

izgradnji  

danes,  

so

največkrat le večini nedostopna luksuzna stanovanja.

Naš  

projekt  

vsebuje  

inovativen,  

neprofitni  

način  

pridobitve  

domovanja  

za  

mlade  

ljudi,  

ki  

bi  

si  

hoteli  

ustvariti  

družino.  

Sestoji  

se  

iz  

treh

dejavnikov:

• Občina uredi ustrezno zemljišče, ki se ga odstopi za namen reševanja stanovanjske problematike. • Z evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in dobrodelnimi prireditvami plačamo komunalno infrastrukturo. • Na zemljišču postavimo naselje montažnih hiš, okvirne površine od 65 do 78 m2, kar bi bila končna cena za družino. Bonitete tega projekta so večkratne, saj prinese ugodnosti državi, občini in mladim ljudem, študentom, ki bi si s tem projektom rešili stanovanjski problem. Če bomo z našim delom preprečili izselitev iz države vsaj nekaj od 8000 letno izseljenih (povečini visoko izobraženih) oseb, bo naše poslanstvo uspešno. Konec koncev je treba v življenju narediti tudi nekaj, kar nam ni v finančno korist.
Ustava RS, 1991, 78. člen (primerno stanovanje): Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.   -
Domov  Hiše  Mediji  Kontakt

Stanovanje   

je   

eden   

od   

osnovnih   

pogojev,   

da   

mlad   

par

ustvari  

družino.  

Že  

desetletja  

opažamo  

beg  

mladih  

v  

tujino.

Mladi    

se    

spopadajo    

z    

visokimi    

cenami    

stanovanj    

in

najemnin,   

lastniki   

stanovanj   

jim   

postavljajo   

vse   

ostrejše

pogoje  

za  

najem,  

banke  

pa  

jim  

zelo  

težko  

dodelijo  

kredite

za  

nakup  

nepremičnine.  

Največja  

slabost  

najemnega  

trga,

kot  

je  

zdaj  

»urejen«,  

pa  

je,  

da  

ne  

ponuja  

nobene  

varnosti  

in

stabilnosti.

Po  

oceni  

stanovanjskih  

skladov  

v  

Sloveniji  

primanjkuje  

10

tisoč  

stanovanjskih  

enot,  

ta  

primanjkljaj  

pa  

se  

z  

leti  

zgolj

povečuje.   

Novogradnje,   

ki   

se   

pojavljajo   

na   

trgu,   

so   

za

iskalce    

stanovanj    

predrage    

in    

po    

funkcionalnosti    

ne

odgovarjajo  

njihovim  

potrebam.  

Predvsem  

mladi  

si  

težko

zagotovijo  

lastno  

stanovanje,  

saj  

nimajo  

dostopa  

do  

posojil

in so zato obsojeni na drag najem ali bivanje pri starših.

Lastništvo  

je  

za  

večino  

postalo  

nedostopno.  

V  

Sloveniji  

so

se   

leta   

2018   

cene   

nepremičnin   

zvišale   

za   

15,1   

odstotka

(največ  

v  

EU),  

kar  

je  

v  

primerjavi  

z  

evropskim  

povprečjem,

ki za isto leto znaša 4,3 odstotka, ogromno.

Obenem   

v   

Sloveniji   

gradimo   

premalo   

stanovanj,   

da   

bi

lahko  

zadostili  

potrebam  

in  

tako  

znižali  

tudi  

njihovo  

ceno.

Kar  

je  

v  

izgradnji  

danes,  

so  

največkrat  

le  

večini  

nedostopna

luksuzna stanovanja.

Naš  

projekt  

vsebuje  

inovativen,  

neprofitni  

način  

pridobitve

domovanja  

za  

mlade  

ljudi,  

ki  

bi  

si  

hoteli  

ustvariti  

družino.

Sestoji se iz treh dejavnikov:

• Občina uredi ustrezno zemljišče, ki se ga odstopi za namen reševanja stanovanjske problematike. • Z evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in dobrodelnimi prireditvami plačamo komunalno infrastrukturo. • Na zemljišču postavimo naselje montažnih hiš, okvirne površine od 65 do 78 m2, kar bi bila končna cena za družino. Bonitete tega projekta so večkratne, saj prinese ugodnosti državi, občini in mladim ljudem, študentom, ki bi si s tem projektom rešili stanovanjski problem. Če bomo z našim delom preprečili izselitev iz države vsaj nekaj od 8000 letno izseljenih (povečini visoko izobraženih) oseb, bo naše poslanstvo uspešno. Konec koncev je treba v življenju narediti tudi nekaj, kar nam ni v finančno korist.
Ustava RS, 1991, 78. člen (primerno stanovanje): Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.   -