Projekt Hiša za mlade družine

»Ne bomo vam zgradili hiše. Zgradili vam bomo dom.«

(ekipa BTTV)

Stanovanje je eden od osnovnih pogojev, da mlad par ustvari družino. Že desetletja opažamo beg mladih v tujino. Mladi se spopadajo z visokimi cenami stanovanj in najemnin, lastniki stanovanj jim postavljajo vse ostrejše pogoje za najem, banke pa jim zelo težko dodelijo kredite za nakup nepremičnine. Največja slabost najemnega trga, kot je zdaj »urejen«, pa je, da ne ponuja nobene varnosti in stabilnosti.

Po oceni stanovanjskih skladov v Sloveniji primanjkuje 10 tisoč stanovanjskih enot, ta primanjkljaj pa se z leti zgolj povečuje. Novogradnje, ki se pojavljajo na trgu, so za iskalce stanovanj predrage in po funkcionalnosti ne odgovarjajo njihovim potrebam. Predvsem mladi si težko zagotovijo lastno stanovanje, saj nimajo dostopa do posojil in so zato obsojeni na drag najem ali bivanje pri starših.

Lastništvo je za večino postalo nedostopno. V Sloveniji so se leta 2018 cene nepremičnin zvišale za 15,1 odstotka (največ v EU), kar je v primerjavi z evropskim povprečjem, ki za isto leto znaša 4,3 odstotka, ogromno.

Obenem v Sloveniji gradimo premalo stanovanj, da bi lahko zadostili potrebam in tako znižali tudi njihovo ceno. Kar je v izgradnji danes, so največkrat le večini nedostopna luksuzna stanovanja.

Naš projekt vsebuje inovativen, neprofitni način pridobitve domovanja za mlade ljudi, ki bi si hoteli
ustvariti družino. Sestoji se iz treh dejavnikov:

• Občina uredi ustrezno zemljišče, ki se ga odstopi za namen reševanja stanovanjske problematike.
• Z evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in dobrodelnimi prireditvami plačamo komunalno infrastrukturo.
• Na zemljišču postavimo naselje približno 50 montažnih hiš, okvirne površine 65 m2, kjer bi vsaka stala približno 50 000 €, kar bi bila končna cena za družino.

Ustava RS, 1991, 78. člen (primerno stanovanje): Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.

Bonitete tega projekta so večkratne, saj prinese ugodnosti državi, občini in mladim ljudem, študentom, ki bi si s tem projektom rešili stanovanjski problem.

Če bomo z našim delom preprečili izselitev iz države vsaj nekaj od 8000 letno izseljenih (povečini visoko izobraženih) oseb, bo naše poslanstvo uspešno. Konec koncev je treba v življenju narediti tudi nekaj, kar nam ni v finančno korist.

Back To The Village - SHOW